kto płaci i nie płaci na fundusz pracy? Dowiedz się z tego artykułu.

kto płaci i nie płaci na fundusz pracy? Dowiedz się z tego artykułu.
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska19.09.2023 | 4 min.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, z którego finansowane są działania aktywizujące osoby bezrobotne. Składki na Fundusz Pracy odprowadzają pracodawcy, dzięki czemu możliwe jest wspieranie rynku pracy. Kto dokładnie płaci na Fundusz Pracy i w jakiej wysokości? Czy są firmy zwolnione z finansowania Funduszu Pracy? Jakie konsekwencje grożą za niepłacenie składek? W tym artykule wyjaśniamy kwestie związane z opłacaniem i rozliczaniem się z Funduszu Pracy.

Kto płaci na Fundusz Pracy w Polsce?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 1 pracownika. Są to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek ten dotyczy także przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników, ale korzystających z pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Składki na Fundusz Pracy odprowadzają również rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, jeśli zatrudniają co najmniej 1 osobę.

Jakie firmy są zwolnione z opłacania składek na Fundusz Pracy?

Niektóre podmioty są zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Zwolnienie dotyczy:

 • pracodawców zatrudniających do 9 osób
 • placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych
 • przedstawicielstw i misji zagranicznych
 • instytucji kultury posiadających status organizacji pożytku publicznego

Z opłacania składek zwolnieni są także pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika i prowadzą działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy.

W jakiej wysokości przedsiębiorstwa opłacają składki na Fundusz Pracy?

Wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Jest ona opłacana razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Naliczana jest od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy sys-emie ubezpieczeń społecznych.

Jakie konsekwencje grożą za niepłacenie składek na Fundusz Pracy?

kto płaci i nie płaci na fundusz pracy? Dowiedz się z tego artykułu.

Niepłacenie składek na Fundusz Pracy wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Zaległe składki na Fundusz Pracy są egzekwowane przez ZUS lub urzędy skarbowe wraz z odsetkami za zwłokę. Ponadto ZUS może nałożyć na pracodawcę karę z tytułu nieopłacenia składek w terminie.

Dłużnicy składek na Fundusz Pracy mogą mieć utrudniony dostęp do środków Funduszu Pracy. Nie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników czy tworzenia nowych miejsc pracy.

Dlaczego warto opłacać składki na Fundusz Pracy mimo zwolnień?

Mimo istnienia zwolnień, warto rozważyć opłacanie składek na Fundusz Pracy. Daje to bowiem dostęp do środków Funduszu Pracy i szansę na dofinansowanie np. szkoleń dla pracowników, co podnosi konkurencyjność firmy. Ponadto w razie problemów finansowych, przedsiębiorca opłacający składki będzie mógł wnioskować o pomoc.

Jak sprawdzić czy pracodawca odprowadza składki na Fundusz Pracy?

Pracownicy powinni sprawdzać, czy ich pracodawcy terminowo opłacają należne składki na Fundusz Pracy. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • sprawdzić wypis z konta ubezpieczonego w ZUS
 • poprosić pracodawcę o comiesięczne dowody opłacania składek
 • złożyć wniosek do ZUS o informację o stanie konta płatnika składek

Co można sfinansować ze środków Funduszu Pracy?

Środki Funduszu Pracy mogą zostać przeznaczone m.in. na:

 • szkolenia i przekwalifikowanie osób bezrobotnych
 • staże i bony stażowe
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego
 • świadczenia aktywizacyjne
 • dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy
 • pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Jak ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy?

O środki z Funduszu Pracy można ubiegać się składając wniosek do powiatowego urzędu pracy. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form wsparcia oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w urzędzie pracy lub na jego stronie internetowej.

Dofinansowanie z Funduszu Pracy pozwala na aktywizację osób bezrobotnych i wspieranie potrzebujących pracodawców. Dlatego warto wypełniać obowiązek opłacania składek, co umożliwi korzystanie z tych środków w razie takiej potrzeby.

Podsumowanie

Fundusz Pracy odgrywa kluczową rolę w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dlatego tak istotne jest terminowe opłacanie składek przez obowiązanych do tego pracodawców. Pozwala to zasilić Fundusz Pracy w niezbędne środki na działania na rzecz rynku pracy. Warto również pamiętać, że opłacanie składek to także inwestycja we własną firmę. Daje bowiem szansę na uzyskanie dofinansowania na rozwój i szkolenia pracowników w razie takiej potrzeby.

Najczęściej zadawane pytania

W 2023 roku wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

O środki z Funduszu Pracy mogą ubiegać się m.in. osoby bezrobotne, pracodawcy, przedsiębiorcy, instytucje szkoleniowe, a także samorządy.

Można to sprawdzić na wypisie z konta ubezpieczonego w ZUS lub poprosić pracodawcę o comiesięczne dowody opłacania składek.

Konsekwencją jest m.in. utrata dostępu do środków Funduszu Pracy, obowiązek zapłaty zaległości wraz z odsetkami oraz możliwość nałożenia kar finansowych.

Informacji udzielają powiatowe urzędy pracy oraz Centrala i oddziały ZUS.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia darmowe do pobrania i obrazy za free
 2. Inspirujący krok w świat technologii dla dziewczyn - Girls Do Engineering
 3. Najlepszy program do księgowania KPiR w 2023 - porównanie i ranking
 4. Dra zus - co to jest? Poznaj definicję i zasady
 5. Co to jest IT - zrozum branżę informatyczną i dowiedz się czym jest IT
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska

Jestem pasjonatką technologii, podróży i biznesu. Na blogu znajdziesz porady, które pomogą Ci rozwijać swój biznes online. Dzielę się również wskazówkami dotyczącymi życia i produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Moja misja to inspiracja i efektywność w każdym obszarze życia, a także ciekawe spojrzenie na świat marketingu. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

BiznesLean Co To Jest Definicja Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Lean to koncepcja zarządzania produkcją, której celem jest eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów w fabryce. Dzięki identyfikacji i wyeliminowaniu zbędnych kroków pozwala skrócić czas dostaw, obniżyć koszty i poprawić jakość. Poznaj główne założenia Lean management, korzyści z jego wdrożenia oraz narzędzia wykorzystywane w produkcji Lean.