Kiedy nie trzeba płacić składki na Fundusz Pracy? Poznaj wyjątki.

Kiedy nie trzeba płacić składki na Fundusz Pracy? Poznaj wyjątki.
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska19.09.2023 | 3 min.

Składka na Fundusz Pracy to obowiązkowa danina, którą co miesiąc odprowadzają pracodawcy. Jednak nie zawsze trzeba ją uiszczać. W pewnych sytuacjach przepisy zwalniają z opłacania składek na FP. W artykule wyjaśniamy, kiedy nie trzeba płacić tej daniny.

Kiedy nie płacimy składki na Fundusz Pracy?

Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, gdy podmiot zatrudniający może zostać zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Zwolnienie dotyczy m.in. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prac interwencyjnych czy robót publicznych. Przeanalizujmy poszczególne przypadki bliżej.

Praca dla osób niepełnosprawnych - zwolnienie z FP

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne są objęci ulgami. Nie muszą opłacać za nie składek na Fundusz Pracy. Zwolnienie dotyczy zakładów pracy chronionej oraz podmiotów zatrudniających co najmniej 25 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wynika to z art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

Emeryt lub rencista pracuje na etacie - brak opłat na FP

Emeryci i renciści podlegający ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu są zwolnieni ze składek na Fundusz Pracy. Jeśli pracodawca zatrudnia emeryta lub rencistę na umowie o pracę, nie musi odprowadzać za niego składki na FP. Wynika to z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia.

Umowa zlecenie z emerytem lub rencistą - bez FP

Kiedy nie trzeba płacić składki na Fundusz Pracy? Poznaj wyjątki.

Także w razie zawarcia umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) ze świadczeniobiorcą ZUS lub KRUS, podmiot zlecający wykonanie pracy jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy. Nie ma znaczenia wysokość przychodu emeryta lub rencisty.

Staże i praktyki zawodowe - brak składki na FP

Pracodawcy decydujący się na przyjęcie osoby na staż lub praktykę zawodową również nie muszą odprowadzać za nią składek na Fundusz Pracy. Zgodnie z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia z opłat zwolnieni są pracodawcy udzielający bądź organizujący takie formy aktywizacji zawodowej.

Zatrudnienie niepełnosprawnego ucznia - zwolnienie z FP

Pracodawcy zatrudniający uczniów i studentów niepełnosprawnych są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy. Ulga ta dotyczy umów zawartych z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, które uczą się w systemie dziennym.

Prace interwencyjne - nie płaci się za nie na FP

Prace interwencyjne są formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Pracodawca, który zatrudnia skierowanego bezrobotnego na takim stanowisku, jest zwolniony przez 24 miesiące ze składek na Fundusz Pracy za tego pracownika.

Roboty publiczne - również bez składki FP

Zatrudnienie bezrobotnego w ramach robót publicznych przez okres do 12 miesięcy jest zwolnione z opłacania składki na Fundusz Pracy. Nie trzeba jej odprowadzać ani za osoby bezrobotne skierowane przez urząd pracy, ani pozostałych pracowników wykonujących roboty.

Jak widać, ustawodawca przewidział szereg wyjątków od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Warto zatem sprawdzić, czy w konkretnej sytuacji przysługuje nam zwolnienie z tych danin.

Podsumowanie

Składka na Fundusz Pracy jest obowiązkową daniną dla pracodawców. Jednak w pewnych przypadkach przepisy przewidują zwolnienie z jej opłacania. Dotyczy to m.in. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów czy prac interwencyjnych. Warto zatem sprawdzić, czy w konkretnej sytuacji nie przysługuje nam ulga w opłacaniu składek na FP.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, osoby odbywające staż lub praktykę zawodową są zwolnione z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Nie, emeryci i renciści są zwolnieni ze składek na FP niezależnie od formy zatrudnienia.

Przez 24 miesiące od zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej na prace interwencyjne.

Nie, zwolnienie dotyczy zakładów pracy chronionej i firm zatrudniających co najmniej 25 osób niepełnosprawnych.

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Zdjęcia darmowe do pobrania i obrazy za free
  2. Inspirujący krok w świat technologii dla dziewczyn - Girls Do Engineering
  3. Najlepszy program do księgowania KPiR w 2023 - porównanie i ranking
  4. Dra zus - co to jest? Poznaj definicję i zasady
  5. Co to jest IT - zrozum branżę informatyczną i dowiedz się czym jest IT
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska

Jestem pasjonatką technologii, podróży i biznesu. Na blogu znajdziesz porady, które pomogą Ci rozwijać swój biznes online. Dzielę się również wskazówkami dotyczącymi życia i produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Moja misja to inspiracja i efektywność w każdym obszarze życia, a także ciekawe spojrzenie na świat marketingu. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

BiznesLean Co To Jest Definicja Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Lean to koncepcja zarządzania produkcją, której celem jest eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów w fabryce. Dzięki identyfikacji i wyeliminowaniu zbędnych kroków pozwala skrócić czas dostaw, obniżyć koszty i poprawić jakość. Poznaj główne założenia Lean management, korzyści z jego wdrożenia oraz narzędzia wykorzystywane w produkcji Lean.