Jak działa zwolnienie lekarskie dla przedsiębiorcy? Poradnik dla właścicieli firm na L4

Jak działa zwolnienie lekarskie dla przedsiębiorcy? Poradnik dla właścicieli firm na L4
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska19.09.2023 | 5 min.

Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane L4, przysługuje również osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą. Jednak w przypadku przedsiębiorców proces ubiegania się o zasiłek chorobowy różni się od tego, z jakim mamy do czynienia w przypadku umowy o pracę. Warto zapoznać się z zasadami przyznawania i wypłacania świadczeń chorobowych dla osób samozatrudnionych.

Jak wygląda L4 dla przedsiębiorców?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego na takich samych zasadach, jak pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Aby otrzymać świadczenie chorobowe, konieczne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podobnie jak w przypadku umów o pracę. Właściciel firmy otrzymuje świadczenie pieniężne w razie przewlekłej choroby, leczenia szpitalnego, ciąży czy opieki nad chorym dzieckiem.

Jedyną różnicą w stosunku do pracowników etatowych jest sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku osób samozatrudnionych podstawą jest przeciętny miesięczny dochód ubezpieczonego z ostatniego roku kalendarzowego.

Kto może otrzymać zwolnienie lekarskie prowadząc działalność?

Zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki chorobowe do ZUS, czyli:

 • osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,
 • wspólnikom spółek cywilnych i jawnych,
 • osobom prowadzącym działalność na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Niezbędne jest opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez co najmniej 30 dni przed zachorowaniem. Osoby, które nie mają takiego stażu ubezpieczeniowego, nie mogą liczyć na wypłatę zasiłku.

Jakie dokumenty potrzebne są do wypłaty zasiłku chorobowego?

Aby otrzymać L4, przedsiębiorca musi dostarczyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego (druk ZUS Z-3),
 • zaświadczenie lekarskie (druk ZUS ZLA) potwierdzające niezdolność do pracy,
 • dowód opłacenia składek na ubezpieczenie chorobowe.

Zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA musi zawierać informacje o długości zwolnienia i chorobie, która jest przyczyną niezdolności do pracy. Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Ile wynosi zasiłek chorobowy na L4 dla przedsiębiorcy?

Jak działa zwolnienie lekarskie dla przedsiębiorcy? Poradnik dla właścicieli firm na L4

Wysokość zasiłku chorobowego dla osoby samozatrudnionej jest zależna od jej dochodu, od którego opłacane są składki chorobowe. Podstawą wymiaru świadczenia jest przeciętny miesięczny dochód z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego zachorowanie.

Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru. Jeżeli przedsiębiorca płacił wyższe składki od minimalnego wynagrodzenia, chorobowe będzie liczone od faktycznej podstawy, od której odprowadzał składkę chorobową.

Jak obliczyć wysokość chorobowego przy samozatrudnieniu?

Aby obliczyć wysokość przysługującego zasiłku chorobowego, należy podzielić sumę dochodu z 12 miesięcy przez liczbę miesięcy prowadzenia działalności, a następnie pomnożyć przez 0,8. Przykładowo, jeśli dochód wyniósł 48 000 zł w ciągu roku, a działalność była prowadzona przez cały ten okres, to podstawa wymiaru wyniesie 4000 zł (48 000 zł / 12 miesięcy). W takim przypadku miesięczny zasiłek chorobowy wyniesie 3200 zł (4000 zł * 0,8).

Od czego zależy wysokość świadczenia chorobowego?

Na wysokość przysługującego zasiłku chorobowego na własnej działalności mają wpływ następujące czynniki:

 • wysokość dochodu z działalności gospodarczej,
 • liczba miesięcy prowadzenia działalności w ostatnim roku,
 • wysokość odprowadzanych składek chorobowych do ZUS.

Im wyższy dochód osiągany z działalności gospodarczej, tym wyższa podstawa wymiaru i w konsekwencji wyższy przysługujący zasiłek. Dotyczy to również wysokości składek na ubezpieczenie chorobowe.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy na własnej działalności?

Okres wypłaty zasiłku chorobowego na L4 dla przedsiębiorców zależy od stażu ubezpieczenia chorobowego. Wynosi on:

 • do 180 dni, jeśli ubezpieczony ma do 5 lat stażu,
 • do 270 dni, jeśli ubezpieczony ma powyżej 5 do 10 lat stażu,
 • do 365 dni, jeśli ubezpieczony ma powyżej 10 lat stażu.

Do okresu pobierania zasiłku wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, również spowodowane różnymi chorobami.

Jak rozliczyć składki ZUS w trakcie choroby?

W okresie pobierania zasiłku chorobowego przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania niektórych składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS opłaca za niego składkę zdrowotną i chorobową od podstawy wymiaru zasiłku. Przedsiębiorca musi natomiast opłacić pozostałe składki: emerytalną, rentową, wypadkową.

Składki na ubezpieczenia społeczne powinny być opłacone w terminie i na bieżąco, pomimo przebywania na L4. Pozwoli to uniknąć zaległości i zachować ciągłość ubezpieczenia.

Podsumowanie

Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą stanowi ważne zabezpieczenie finansowe w razie choroby. Aby otrzymać świadczenie chorobowe, należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

 • posiadaniu minimum 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego przed zachorowaniem,
 • wystawieniu zwolnienia lekarskiego na druku ZUS ZLA,
 • terminowym opłacaniu pozostałych składek ZUS w trakcie choroby.

Wysokość zasiłku zależy od dochodu osiąganego z działalności, natomiast maksymalny okres pobierania świadczenia uzależniony jest od stażu ubezpieczeniowego. Znajomość zasad pozwoli sprawnie przejść przez proces ubiegania się o L4.

Najczęstsze pytania

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy. W praktyce zasiłek chorobowy wypłacany jest zazwyczaj w ciągu 14-21 dni od złożenia kompletnych dokumentów.

Tak, ZUS może odmówić wypłaty zasiłku lub zażądać zwrotu pieniędzy, jeśli w trakcie L4 prowadzona była działalność gospodarcza lub wykonywana praca zarobkowa.

Nie ma obowiązku zawieszania działalności gospodarczej na czas choroby. Można prowadzić firmę mimo otrzymywania zasiłku, o ile nie wykonuje się pracy zarobkowej.

Tak, lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, maksymalnie obejmującą okres nieobecności w pracy z powodu choroby na 7 dni wstecz.

W razie wątpliwości ZUS może skierować przedsiębiorcę na badanie do lekarza orzecznika, który zweryfikuje zasadność zwolnienia lekarskiego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zdjęcia darmowe do pobrania i obrazy za free
 2. Inspirujący krok w świat technologii dla dziewczyn - Girls Do Engineering
 3. Porównywarka samochodów - auto porównanie 2023
 4. Reklama na Instagramie - Ile kosztuje? Sprawdź aktualne ceny i cennik 2023
 5. Co to jest IT - zrozum branżę informatyczną i dowiedz się czym jest IT
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska

Jestem pasjonatką technologii, podróży i biznesu. Na blogu znajdziesz porady, które pomogą Ci rozwijać swój biznes online. Dzielę się również wskazówkami dotyczącymi życia i produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Moja misja to inspiracja i efektywność w każdym obszarze życia, a także ciekawe spojrzenie na świat marketingu. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

BiznesLean Co To Jest Definicja Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Lean to koncepcja zarządzania produkcją, której celem jest eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów w fabryce. Dzięki identyfikacji i wyeliminowaniu zbędnych kroków pozwala skrócić czas dostaw, obniżyć koszty i poprawić jakość. Poznaj główne założenia Lean management, korzyści z jego wdrożenia oraz narzędzia wykorzystywane w produkcji Lean.