Ile wynosi zasiłek chorobowy z ZUS w 2023? Poznaj aktualne stawki!

Ile wynosi zasiłek chorobowy z ZUS w 2023? Poznaj aktualne stawki!
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska19.09.2023 | 5 min.

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące osobom ubezpieczonym, które z powodu choroby nie mogą pracować i wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Wysokość zasiłku chorobowego zależy od kilku czynników i jest obliczana indywidualnie dla każdego ubezpieczonego. W artykule wyjaśniamy, jak oblicza się zasiłek chorobowy z ZUS i od czego zależy jego wysokość.

Jak oblicza się wysokość zasiłku chorobowego z ZUS?

Zasiłek chorobowy finansowany jest ze składek na ubezpieczenie chorobowe wpłacanych do ZUS. Jego wysokość uzależniona jest od:

 • podstawy wymiaru świadczenia - czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • okresu pobierania zasiłku - wynosi on:
  • 80% podstawy wymiaru - przez pierwsze 33 dni,
  • 70% podstawy wymiaru - od 34 do 182 dnia,
 • pomniejszenia zasiłku o zaliczkę na podatek dochodowy - 13,71% kwoty zasiłku.

Aby obliczyć dokładną kwotę zasiłku chorobowego, należy zsumować wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie, podzielić przez 12, a następnie pomnożyć przez odpowiedni procent i odjąć podatek.

Ile wynosi zasiłek chorobowy przy umowie o pracę?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują zasiłek chorobowy finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku zależy od:

 • wysokości wynagrodzenia - im wyższe, tym wyższy zasiłek,
 • stażu pracy - im dłuższy, tym korzystniejsza podstawa wymiaru,
 • wymiaru etatu - pełny etat to pełny zasiłek, niepełny etat to proporcjonalnie niższy zasiłek.

Przykładowo, przy umowie o pracę i miesięcznym wynagrodzeniu 4500 zł brutto, 14-dniowy zasiłek chorobowy wyniesie ok. 1540 zł, a 56-dniowy ok. 3500 zł.

Jaką kwotę dostaniesz na L4 przy samozatrudnieniu?

Osoby samozatrudnione, które opłacają składki chorobowe, również mają prawo do zasiłku chorobowego z ZUS. Jego wysokość wyliczana jest na podstawie:

 • dochodu z pozarolniczej działalności z ostatniego roku - im wyższy, tym wyższy zasiłek,
 • liczby miesięcy prowadzenia działalności - im dłużej, tym lepiej dla podstawy wymiaru.

Przy dochodzie 5000 zł miesięcznie zasiłek chorobowy może wynieść ok. 1600-1800 zł za każdy pełny miesiąc niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy a wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe

Ile wynosi zasiłek chorobowy z ZUS w 2023? Poznaj aktualne stawki!

Im wyższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, tym wyższy zasiłek chorobowy z ZUS. Dlatego osobom na umowach cywilnoprawnych i niskich zarobkach opłaca się podwyższać składkę chorobową do wysokości minimum podstawy wymiaru.

Podstawę wymiaru składki chorobowej można podwyższyć nawet kilkukrotnie, co bezpośrednio przełoży się na wzrost przysługującego zasiłku. Jest to szczególnie korzystne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ile wynosi zasiłek chorobowy przy minimalnej pensji?

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto. Osoba zatrudniona na etacie z taką pensją, przy 14-dniowym zwolnieniu lekarskim, może liczyć na zasiłek chorobowy w wysokości ok. 800-850 zł, a przy 56 dniach - ok. 1600-1700 zł.

Dla porównania, przy pensji minimalnej z 2022 roku wynoszącej 3010 zł brutto, zasiłek chorobowy wynosiłby odpowiednio ok. 700-750 zł za 14 dni i 1400-1500 zł za 56 dni.

W jaki sposób obliczyć zasiłek chorobowy krok po kroku?

Aby obliczyć wysokość przysługującego zasiłku chorobowego z ZUS, należy:

 1. Zebrać kwoty wynagrodzeń brutto z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.
 2. Zsumować wynagrodzenia z 12 miesięcy.
 3. Podzielić sumę przez 12 - aby uzyskać średnią podstawę wymiaru.
 4. Pomnożyć średnią podstawę wymiaru przez 80% lub 70% (w zależności od okresu niezdolności).
 5. Od uzyskanej kwoty odjąć 13,71% podatku.

W ten sposób otrzymamy orientacyjną kwotę zasiłku chorobowego przysługującą za jeden pełny miesiąc nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy z ZUS?

Maksymalny okres wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS wynosi:

 • 182 dni - jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana jedną chorobą,
 • 270 dni - gdy w czasie pobierania zasiłku wystąpi inna choroba,
 • 365 dni - jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub występuje po przekroczeniu 50. roku życia.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez pełny okres zwolnienia lekarskiego, maksymalnie jednak przez wskazaną liczbę dni w ciągu roku kalendarzowego.

Gdzie można sprawdzić wysokość przysługującego zasiłku chorobowego?

Informację o wysokości zasiłku chorobowego można uzyskać:

 • w oddziale ZUS - na podstawie dokumentacji zgromadzonej na indywidualnym koncie ubezpieczonego,
 • na portalu PUE ZUS - po zalogowaniu w zakładce [Rodzaj świadczenia] > Zasiłek chorobowy > Szczegóły świadczenia > Wysokość świadczenia,
 • dzwoniąc na infolinię ZUS pod numer telefonu 22 560 16 00 - konsultant poda przybliżoną kwotę zasiłku na podstawie danych podanych przez ubezpieczonego.

Dzięki temu można sprawdzić, w jakiej wysokości przysługuje nam zasiłek chorobowy z ZUS i czy prawidłowo został wyliczony.

Podsumowanie

Zasiłek chorobowy z ZUS to ważne świadczenie dla osób czasowo niezdolnych do pracy. Jego wysokość zależy od kilku czynników - głównie od wysokości wynagrodzenia. Im wyższe zarobki, tym wyższy przysługujący zasiłek. Oprócz stawek procentowych, wlicza się także zaliczkę na podatek, która obniża ostateczną kwotę świadczenia. Warto sprawdzać przysługującą nam kwotę, aby upewnić się, że zasiłek został naliczony prawidłowo.

Najczęstsze pytania

Jeśli uważamy, że zasiłek chorobowy z ZUS został źle wyliczony i jest za niski, powinniśmy złożyć odwołanie do oddziału ZUS. Do odwołania należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. Jeśli lekarz wystawi zaświadczenie za okres wsteczny, ZUS wypłaci świadczenie także za te dni.

Po wykorzystaniu maksymalnego okresu wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS, dalsze zwolnienie lekarskie jest bezpłatne. Pracownik zachowuje miejsce pracy i prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym nie ma prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ nie opłaca w tym czasie składek na ubezpieczenie chorobowe.

ZUS może odmówić wypłaty zasiłku, gdy: ubezpieczony sam sobie wystawił zwolnienie lekarskie, udzielił nieprawdziwych informacji, nie dostarczył wymaganych dokumentów lub gdy kontrola wykaże, że w czasie L4 wykonywał pracę zarobkową.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zdjęcia darmowe do pobrania i obrazy za free
 2. Inspirujący krok w świat technologii dla dziewczyn - Girls Do Engineering
 3. Najlepszy program do księgowania KPiR w 2023 - porównanie i ranking
 4. Dra zus - co to jest? Poznaj definicję i zasady
 5. Co to jest IT - zrozum branżę informatyczną i dowiedz się czym jest IT
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska

Jestem pasjonatką technologii, podróży i biznesu. Na blogu znajdziesz porady, które pomogą Ci rozwijać swój biznes online. Dzielę się również wskazówkami dotyczącymi życia i produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Moja misja to inspiracja i efektywność w każdym obszarze życia, a także ciekawe spojrzenie na świat marketingu. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

BiznesLean Co To Jest Definicja Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Lean to koncepcja zarządzania produkcją, której celem jest eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów w fabryce. Dzięki identyfikacji i wyeliminowaniu zbędnych kroków pozwala skrócić czas dostaw, obniżyć koszty i poprawić jakość. Poznaj główne założenia Lean management, korzyści z jego wdrożenia oraz narzędzia wykorzystywane w produkcji Lean.