Przykładowa Analiza PEST w 2023 roku - interesująca i przydatna instrukcja

 Przykładowa Analiza PEST w 2023 roku - interesująca i przydatna instrukcja
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska18.09.2023 | 7 min.

Analiza PEST jest niezwykle przydatną metodą badania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa lub projektu. Pozwala ona na całościowe spojrzenie na kluczowe czynniki mogące mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej na czym polega analiza PEST, jak ją przeprowadzić krok po kroku oraz przedstawimy przykładową analizę wraz z podsumowaniem i wnioskami.

Czym jest analiza PEST i jakie ma zastosowanie?

Analiza PEST (zwana również analizą PESTEL) jest narzędziem służącym do badania otoczenia zewnętrznego organizacji pod kątem czynników politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz technologicznych. Jest to podejście strategiczne pozwalające zidentyfikować kluczowe trendy i zjawiska w otoczeniu, które mogą stanowić szanse lub zagrożenia dla funkcjonowania firmy.

Analizę PEST przeprowadza się w celu:

 • Zbadania otoczenia zewnętrznego i określenia jego wpływu na organizację
 • Zidentyfikowania potencjalnych szans i zagrożeń
 • Wsparcia procesu strategicznego planowania
 • Oceny atrakcyjności rynku
 • Analizy ryzyka inwestycji lub projektów

Regularne przeprowadzanie analizy PEST pozwala firmie na bieżąco monitorować kluczowe zmiany w otoczeniu i odpowiednio do nich dostosowywać strategię. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie odporności organizacji na występujące w otoczeniu zagrożenia oraz lepsze wykorzystanie pojawiających się szans.

Jak przeprowadzić analizę PEST krok po kroku?

Aby prawidłowo przeprowadzić analizę PEST, należy wykonać następujące kroki:

 1. Określenie celu analizy - na początku warto jasno zdefiniować powód przeprowadzenia badania oraz oczekiwane rezultaty.
 2. Identyfikacja kluczowych czynników w poszczególnych obszarach PEST - należy zastanowić się, jakie kwestie polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne mają największe znaczenie dla badanej organizacji lub rynku.
 3. Analiza wskazanych czynników i określenie ich wpływu - dokładne zbadanie zidentyfikowanych wcześniej kwestii i określenie w jaki sposób mogą one oddziaływać na organizację (pozytywnie lub negatywnie).
 4. Identyfikacja kluczowych szans i zagrożeń - na podstawie przeprowadzonej analizy należy wskazać najważniejsze możliwości i ryzyka wynikające z otoczenia zewnętrznego.
 5. Opracowanie strategii działania - sformułowanie planu, który pozwoli maksymalnie wykorzystać pojawiające się szanse oraz zminimalizować zagrożenia.
 6. Monitorowanie i aktualizacja - cykliczne powtarzanie analizy PEST i weryfikacja strategii w odpowiedzi na zachodzące w otoczeniu zmiany.

Przykładowa analiza czynników polityczno-prawnych

W ramach analizy PEST jednym z kluczowych obszarów jest otoczenie polityczno-prawne. W przypadku firmy działającej na polskim rynku, warto zapoznać się m.in. z następującymi kwestiami:

 • Obecna sytuacja polityczna w kraju i wpływ ewentualnych zmian rządu na gospodarkę
 • Kierunki rozwoju i priorytety w zakresie gospodarki deklarowane przez rządzących
 • Polityka podatkowa - zmiany w wysokości podatków, ulgach itp.
 • Przepisy prawne regulujące daną branżę lub obszar działalności
 • Projektowane reformy i zmiany legislacyjne mogące wpłynąć na funkcjonowanie firmy
 • Integracja z UE - wpływ unijnych dyrektyw i rozporządzeń

Powyższe czynniki polityczno-prawne mogą stanowić zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. Ich dogłębna analiza pozwoli przygotować się na potencjalne zmiany i odpowiednio zaplanować dalsze działania.

Analiza czynników ekonomicznych - jak to zrobić?

 Przykładowa Analiza PEST w 2023 roku - interesująca i przydatna instrukcja

Kolejnym ważnym obszarem analizy PEST są uwarunkowania ekonomiczne. Analizując ten aspekt należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • Wzrost lub spadek PKB
 • Poziom inflacji
 • Wysokość stóp procentowych
 • Kursy walut i ich zmiany
 • Sytuację na rynku pracy
 • Dochody i zamożność społeczeństwa
 • Politykę fiskalną (podatki, ulgi itp.)

Uwarunkowania ekonomiczne decydują w dużej mierze o popycie na produkty i usługi oraz opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też ich analiza i bieżący monitoring są kluczowe dla trafnego prognozowania kondycji przedsiębiorstwa.

Identyfikacja kluczowych trendów społeczno-kulturowych

Czynniki społeczno-kulturowe również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu otoczenia organizacji. W ramach tego obszaru analizy PEST należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • Zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby singli itp.)
 • Zmiany modelu rodziny
 • Wzorce konsumpcji i zachowań konsumenckich
 • Styl życia
 • Postawy społeczne (np. rosnąca świadomość ekologiczna)
 • Postrzeganie firm i marek

Śledzenie trendów społeczno-kulturowych pozwoli dopasować ofertę i komunikację do oczekiwań konsumentów. Pozwoli także odpowiedzieć na pojawiające się potrzeby.

Wpływ postępu technologicznego - najważniejsze zmiany

Ostatnim elementem analizy PEST jest obszar związany z technologią i jej wpływem. Kluczowe zagadnienia to:

 • Nowe możliwości wynikające z rozwoju technologii
 • Upowszechnienie się rozwiązań takich jak internet, automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja itp.
 • Cyfryzacja wielu dziedzin życia i gospodarki
 • Zmiany w sposobie komunikacji i konsumpcji treści przez konsumentów
 • Wzrost znaczenia rozwiązań chmurowych, internetu rzeczy itp.
 • Nowe możliwości analityki danych

Postęp technologiczny może stanowić zarówno szansę na usprawnienie działalności, jak i zagrożenie ze strony bardziej innowacyjnych konkurentów. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne monitorowanie najnowszych trendów technologicznych mających wpływ na branżę.

Podsumowanie i wnioski z przykładowej analizy PEST

Przykładowa analiza PEST pozwoliła na identyfikację najważniejszych czynników politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych, które aktualnie kształtują otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa. Na tej podstawie można wyciągnąć ważne wnioski dla strategii firmy.

Do kluczowych szans zidentyfikowanych w analizie można zaliczyć np. zapowiadane obniżki podatków, wzrost zamożności społeczeństwa czy rosnącą popularność zakupów online. Z kolei najpoważniejsze zagrożenia to potencjalne zaostrzenie przepisów branżowych, rosnąca inflacja oraz popularyzacja tanich produktów zagranicznych.

Wnioski z analizy PEST powinny zostać wykorzystane przy opracowywaniu strategii rozwoju firmy. Wskazują one bowiem najważniejsze kwestie w otoczeniu zewnętrznym, które należy uwzględnić podejmując kluczowe decyzje biznesowe.

Jak wykorzystać wyniki analizy PEST w praktyce?

Aby jak najlepiej wykorzystać wnioski z analizy PEST, organizacja powinna:

 • Uwzględnić je przy tworzeniu strategii rozwoju - pomogą wskazać najbardziej obiecujące kierunki działania.
 • Dostosować ofertę do trendów w otoczeniu - np. wyjść naprzeciw większej świadomości ekologicznej klientów.
 • Odpowiednio zmodyfikować działania marketingowe i PR.
 • Zidentyfikować potrzebę wprowadzenia zmian organizacyjnych usprawniających działalność.
 • Wziąć pod uwagę potrzebę pozyskania nowych kompetencji i umiejętności przez pracowników.
 • Na bieżąco monitorować otoczenie PEST i aktualizować strategię firmy.

Regularna analiza PEST i wyciąganie wniosków z jej wyników pozwala firmie lepiej rozumieć rynek oraz proaktywnie reagować na pojawiające się w otoczeniu szanse i zagrożenia. Jest zatem kluczowym elementem strategicznego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Podsumowanie

Analiza PEST jest niezwykle przydatnym narzędziem analizy otoczenia zewnętrznego organizacji. Pozwala ona na całościowe spojrzenie na kluczowe czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy. Regularne przeprowadzanie tego badania i wyciąganie wniosków z jego wyników umożliwia trafne prognozowanie szans i zagrożeń oraz budowanie odpowiedniej strategii działania. Analiza PEST powinna stać się stałym elementem zarządzania strategicznego nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Najczęstsze pytania

Analizę PEST warto powtarzać cyklicznie, minimum raz w roku. Pozwoli to monitorować zmiany w otoczeniu organizacji na bieżąco.

Liczba analizowanych zmiennych zależy od branży i specyfiki działalności. Ogólnie warto wybrać 3-6 kluczowych czynników w ramach każdego obszaru PEST.

Przydatne są różne metody analityczne, np. analiza trendów, scenariusze, burza mózgów. Można też przeprowadzić badania ankietowe.

W analizę warto zaangażować osoby z różnych działów firmy, by uzyskać możliwie szeroką perspektywę.

Do zalet należą: możliwość identyfikacji szans i zagrożeń, wsparcie planowania strategicznego, ograniczenie ryzyka działalności.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zdjęcia darmowe do pobrania i obrazy za free
 2. Inspirujący krok w świat technologii dla dziewczyn - Girls Do Engineering
 3. Porównywarka samochodów - auto porównanie 2023
 4. Reklama na Instagramie - Ile kosztuje? Sprawdź aktualne ceny i cennik 2023
 5. Co to jest IT - zrozum branżę informatyczną i dowiedz się czym jest IT
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska

Jestem pasjonatką technologii, podróży i biznesu. Na blogu znajdziesz porady, które pomogą Ci rozwijać swój biznes online. Dzielę się również wskazówkami dotyczącymi życia i produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Moja misja to inspiracja i efektywność w każdym obszarze życia, a także ciekawe spojrzenie na świat marketingu. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

BiznesLean Co To Jest Definicja Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Lean to koncepcja zarządzania produkcją, której celem jest eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów w fabryce. Dzięki identyfikacji i wyeliminowaniu zbędnych kroków pozwala skrócić czas dostaw, obniżyć koszty i poprawić jakość. Poznaj główne założenia Lean management, korzyści z jego wdrożenia oraz narzędzia wykorzystywane w produkcji Lean.