Dra zus - co to jest? Poznaj definicję i zasady

Dra zus - co to jest? Poznaj definicję i zasady
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska19.09.2023 | 6 min.

Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne (zwana potocznie "składką zdrowotną") oraz składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), potocznie nazywane "składkami na ZUS", są obowiązkowymi daninami publicznymi, które wpłacają przedsiębiorcy, zatrudnieni oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Wysokość tych składek zależy od osiąganych dochodów, a ich prawidłowe odprowadzanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sobie ochrony zdrowotnej i socjalnej. Warto dobrze zrozumieć zasady dotyczące składek ZUS i DR, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Czym jest dra zus i co oznacza?

DRA, czyli składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to element składek na ubezpieczenie społeczne obok składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. W praktyce "dra" i "składka na ZUS" są pojęciami nierozłącznymi, ponieważ dra stanowi część całościowej składki ZUS opłacanej co miesiąc przez osoby objęte ubezpieczeniem.

DRA nie ma charakteru ubezpieczenia, ale jest świadczeniem o charakterze daniny publicznej przeznaczonej na finansowanie Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opłacanie składki na DRA ma zapewnić środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i tworzenie nowych miejsc pracy oraz ochronę pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy.

Kto musi płacić składki na zus i dra?

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym składki na DRA, dotyczy:

 • Osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę.
 • Osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Osób współpracujących przy prowadzeniu działalności.
 • Osób wykonujących pracę nakładczą.
 • Osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Składki na ubezpieczenie społeczne opłaca również rolnik prowadzący działalność rolniczą. Z obowiązku opłacania składek ZUS zwolnieni są m.in. bezrobotni, studenci czy osoby pobierające rentę rodzinną.

Jakie są stawki składek na zus i dra w 2023 roku?

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, w tym składki na DRA, zależy od tytułu ubezpieczenia. Obowiązują następujące stawki:

 • Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę:
  • Emerytalna - 19,52%
  • Rentowa - 8%
  • Chorobowa - 2,45%
  • Wypadkowa - od 0,67% do 3,33%
  • Na ubezpieczenie zdrowotne - 9%
  • Na Fundusz Pracy - 2,45%
  • Na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,15%
 • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • Emerytalna - 19,52%
  • Rentowa - 8%
  • Chorobowa - 2,45%
  • Wypadkowa - od 0,67% do 3,33%
  • Na ubezpieczenie zdrowotne - 9%
  • Na Fundusz Pracy - 2,45%

Kwoty składek na DRA są zróżnicowane w zależności od statusu ubezpieczonego. Jednak łącznie stanowią istotną część całościowej składki ZUS.

Jak obliczyć wysokość składek na zus i dra?

Dra zus - co to jest? Poznaj definicję i zasady

Aby obliczyć wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, w tym składki na DRA, należy:

 1. Ustalić podstawę wymiaru składek – jest nią przychód ubezpieczonego w przypadku osób fizycznych lub zadeklarowana kwota dla osób prowadzących działalność.
 2. Do podstawy wymiaru zastosować odpowiednie stawki składek procentowych.
 3. Obliczone kwoty poszczególnych składek zsumować.

Podstawą wymiaru składek dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jest przychód, który stanowi wynagrodzenie brutto. Wysokość składki zdrowotnej i na DRA wylicza się natomiast od kwoty wynagrodzenia pomniejszonej o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Kiedy należy opłacać składki na zus i dra?

Terminy opłacania składek ZUS i DRA są następujące:

 • Osoby fizyczne opłacają składki za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej opłacają składki do 15 dnia następnego miesiąca.
 • Jeśli 15 dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, termin opłacania składek upływa dnia następnego.

Składki ZUS i DRA należy więc opłacać co miesiąc z dołu w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca. Odprowadza się je na indywidualny numer rachunku składkowego przypisany każdemu płatnikowi składek.

Jakie są terminy opłacania składek na zus i dra?

Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składkę zdrowotną i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłaca się w następujących terminach:

 • do 15 dnia następnego miesiąca – w przypadku osób fizycznych zatrudniających pracowników oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność;
 • do 15 dnia następnego miesiąca – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • do 10 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • do 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku podmiotów przekazujących składki za więcej niż 20 osób.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę składek na zus i dra?

Nieopłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, w tym składki zdrowotnej i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wiąże się z konsekwencjami:

 • Naliczeniem odsetek za zwłokę od nieopłaconych składek.
 • Obowiązkiem opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami.
 • Nałożeniem przez ZUS dodatkowej opłaty (do 20% należności).
 • W przypadku dłuższych zaległości – wystawieniem tytułu wykonawczego i skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Konsekwencją nieopłacania składek może być również utrata ubezpieczenia zdrowotnego oraz emerytalno-rentowego, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialność karna skarbowa. Dlatego warto pilnować terminowego opłacania należności, aby uniknąć dotkliwych sankcji.

Gdzie można sprawdzić historię opłacania składek na zus i dra?

Historię opłacania składek ZUS, w tym składki na DRA, można sprawdzić:

 • W portalu PUE ZUS po zalogowaniu się profilem ubezpieczonego, płatnika lub pełnomocnika.
 • W każdej placówce ZUS po okazaniu dowodu osobistego i złożeniu odpowiedniego wniosku.
 • Telefonicznie u swojego pracownika w ZUS po podaniu nr PESEL i daty urodzenia.

Dane o opłaconych składkach obejmują m.in. numer rachunku składkowego, okres opłacania składek, rodzaje składek i ich kwoty. Pozwalają zweryfikować, czy składki były opłacane prawidłowo i w terminie.

Podsumowanie

Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składka zdrowotna i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, są obowiązkowymi daninami dla osób objętych systemem ubezpieczeń. Prawidłowe opłacanie składek ZUS, w tym składki DRA, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sobie ochrony zdrowotnej i socjalnej. Warto znać zasady ich obliczania, terminów opłacania oraz konsekwencji niezapłacenia. Dobrze też okresowo sprawdzać swoją historię opłacania składek ZUS i DRA, aby mieć pewność, że są one odprowadzane terminowo i w pełnej wysokości.

Najczęstsze pytania

Można to zrobić logując się do PUE ZUS swoim profilem ubezpieczonego lub składając odpowiedni wniosek w placówce ZUS. W ten sposób można uzyskać historię opłacanych składek i zweryfikować, czy pracodawca terminowo odprowadza należne składki.

Tak, na wniosek osoby zainteresowanej ZUS może wystawić zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek lub zaświadczenie o stanie konta. Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty wystawienia.

Błędy w rozliczeniach składek ZUS i DRA należy zgłosić w placówce ZUS. Można złożyć korektę błędnie zadeklarowanych składek albo wniosek o sprostowaniemyłnego zapisu na koncie ubezpieczonego.

Należy przechowywać przez 5 lat: deklaracje rozliczeniowe ZUS, dowody opłacenia składek, umowy o pracę i inne dokumenty związane z obowiązkiem opłacania składek. Dokumentacja ta musi być okazywana na żądanie ZUS.

Tak, przedsiębiorcy mogą zawiesić opłacanie składek maksymalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym. W okresie zawieszenia ubezpieczenie wygasają. Zawieszenie należy zgłosić do ZUS na odpowiednim druku.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zdjęcia darmowe do pobrania i obrazy za free
 2. Inspirujący krok w świat technologii dla dziewczyn - Girls Do Engineering
 3. Porównywarka samochodów - auto porównanie 2023
 4. Reklama na Instagramie - Ile kosztuje? Sprawdź aktualne ceny i cennik 2023
 5. Co to jest IT - zrozum branżę informatyczną i dowiedz się czym jest IT
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Wiktoria Czerwińska
Wiktoria Czerwińska

Jestem pasjonatką technologii, podróży i biznesu. Na blogu znajdziesz porady, które pomogą Ci rozwijać swój biznes online. Dzielę się również wskazówkami dotyczącymi życia i produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Moja misja to inspiracja i efektywność w każdym obszarze życia, a także ciekawe spojrzenie na świat marketingu. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

BiznesLean Co To Jest Definicja Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Lean to koncepcja zarządzania produkcją, której celem jest eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów w fabryce. Dzięki identyfikacji i wyeliminowaniu zbędnych kroków pozwala skrócić czas dostaw, obniżyć koszty i poprawić jakość. Poznaj główne założenia Lean management, korzyści z jego wdrożenia oraz narzędzia wykorzystywane w produkcji Lean.