Catering - jakie są wymagania sanepidu? Najważniejsze informacje

thumbnail
author-image

Wiktoria Czerwińska

16.09.2023 | 6 min.

Prowadzenie działalności cateringowej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań sanitarnych. Jest to niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe przygotowywanych potraw oraz ochronę zdrowia konsumentów. Wymagania sanitarne dla firm cateringowych określają przepisy prawa żywnościowego.

Jakie są podstawowe wymagania sanepidu dla firm cateringowych?

Podstawowym aktem prawnym regulującym wymagania sanitarne dla firm cateringowych jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Określa ona ogólne zasady dotyczące m.in.:

 • higieny osobistej pracowników mających kontakt z żywnością
 • higieny pomieszczeń, w których przygotowuje się posiłki
 • higieny sprzętu i naczyń wykorzystywanych w cateringu
 • temperatur przechowywania i transportu żywności
 • systemu zapewnienia bezpieczeństwa HACCP

Bardziej szczegółowe regulacje zawierają rozporządzenia dotyczące m.in. wymagań higienicznych dla zakładów żywienia zbiorowego i wymagań dla kucharzy. Przepisy te określają m.in. szczegółowe wymogi co do wyposażenia pomieszczeń, transportu czy kwalifikacji personelu.

Wymagania sanitarno-higieniczne dla cateringu - co musisz wiedzieć?

Aby sprostać wymaganiom sanepidu, firma cateringowa musi przede wszystkim zapewnić odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne. Obejmuje to przede wszystkim:

 • Utzymanie wysokiej higieny osobistej przez pracowników - noszenie odzieży ochronnej i nakryć głowy, mycie i dezynfekcja rąk
 • Regularne sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu oraz naczyń
 • Przeprowadzanie okresowej deratyzacji i dezynsekcji
 • Prawidłowa gospodarka odpadami - segregacja, przechowywanie i usuwanie
 • Zabezpieczenie pomieszczeń przed szkodnikami

Personel powinien posiadać aktualne badania lekarskie i przechodzić regularne szkolenia z zakresu higieny. Należy opracować i wdrożyć procedury dotyczące utrzymania higieny.

Jakie wyposażenie jest niezbędne w kuchni cateringowej aby spełnić normy?

Aby zapewnić przestrzeganie wymogów sanitarnych, kuchnia cateringowa powinna być wyposażona min. w:

 • Urządzenia chłodnicze - chłodziarki, zamrażarki
 • Trzon kuchenny z okapem
 • Zlewozmywaki z bateriami z ciepłą wodą
 • Półki, szafki ze stali nierdzewnej do przechowywania żywności
 • Stoły robocze z blatem ze stali nierdzewnej
 • Maszyny i urządzenia służące do obróbki żywności

Sprzęt i naczynia powinny być wykonane z materiałów gładkich, nietoksycznych i łatwych do czyszczenia. Ważne jest bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń.

Transport żywności w cateringu - czego wymaga sanepid?

Firmy cateringowe muszą zapewnić bezpieczny transport żywności. Podstawowe wymagania sanepidu to:

 • Pojazdy przystosowane do przewozu żywności, regularnie myte i dezynfekowane
 • Utrzymywanie odpowiednich temperatur w trakcie transportu
 • Transport w zamkniętych pojemnikach i opakowaniach
 • Zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem

Środki transportu powinny być wyposażone w urządzenia chłodnicze, jeśli wymaga tego rodzaj przewożonej żywności. Konieczne jest monitorowanie i rejestrowanie temperatury.

Magazyny i chłodnie w firmie cateringowej - jakie mają standardy?

Magazyny żywności w zakładach cateringowych muszą spełniać określone wymogi sanitarne. Powinny to być pomieszczenia:

 • Suche, chłodne, przestronne i szczelnie zamknięte
 • Łatwe do utrzymania w czystości i regularnie sprzątane
 • Zabezpieczone przed dostępem szkodników
 • Wyposażone w półki i regały umożliwiające składowanie żywności

Chłodnie powinny utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Ich wyposażenie stanowią urządzenia chłodnicze i mroźnicze oraz termometry.

Wymagania sanepidu dotyczące personelu w cateringu

Pracownicy zatrudnieni przy produkcji i dystrybucji żywności muszą spełniać określone wymagania sanitarne. Są to m.in.:

 • Aktualne książeczki sanitarno-epidemiologiczne
 • Odpowiednie kwalifikacje (np. kurs kucharza)
 • Regularne szkolenia z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności
 • Noszenie odzieży ochronnej i przestrzeganie zasad higieny

Personel cateringu nie powinien wykonywać pracy w przypadku wystąpienia objawów chorobowych mogących przenosić się drogą pokarmową.

Jak przygotować się do kontroli sanepidu w firmie cateringowej?

Aby pomyślnie przejść kontrolę sanepidu, firma cateringowa powinna:

 • Na bieżąco monitorować przestrzeganie wymogów higienicznych
 • Prowadzić dokumentację (np. książkę kontroli) potwierdzającą działania
 • Regularnie szkolić pracowników
 • Posiadać opracowane procedury postępowania zgodnie z zasadami GHP, GMP i HACCP
 • Znać obowiązujące przepisy i normy dla branży

Pomoże to wykazać inspektorowi sanepidu, że firma przestrzega wszystkich wymogów i zasad bezpieczeństwa żywności.

Najczęstsze uchybienia cateringów wg sanepidu i jak ich uniknąć

Do najczęstszych uchybień stwierdzanych przez sanepid w firmach cateringowych należą:

 • Zły stan techniczny pomieszczeń i sprzętu
 • Brak bieżącej kontroli stanu zdrowia pracowników
 • Nieprawidłowe oznaczenie i przechowywanie żywności
 • Nieodpowiednia jakość wody wykorzystywanej do produkcji
 • Braki w dokumentacji potwierdzającej kontrole wewnętrzne

Aby tego uniknąć, trzeba regularnie monitorować wszystkie elementy produkcji i dystrybucji żywności oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów i wymagań sanitarnych.

Podsumowanie

Przestrzeganie wymogów sanitarnych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w cateringu. Obejmuje to zarówno warunki lokalowe, wyposażenie, procesy technologiczne jak i kwalifikacje oraz higienę personelu. Spełnianie norm sanitarnych gwarantuje nie tylko zgodność z prawem, ale przede wszystkim chroni zdrowie konsumentów. Dlatego tak istotne jest, aby firmy cateringowe wdrożyły i monitorowały systemy zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

Najczęściej zadawane pytania

Jak często sanepid kontroluje firmy cateringowe?

Częstotliwość rutynowych kontroli ustalana jest w oparciu o ocenę ryzyka. Zazwyczaj odbywają się raz na 1-2 lata. Dodatkowe kontrole mogą być wszczynane np. po otrzymaniu skargi od konsumentów.

Jakie kary nakłada sanepid za nieprzestrzeganie wymogów?

Za uchybienia sanepid może nałożyć karę pieniężną - od 500 do nawet 100000 zł w zależności od skali naruszeń. Możliwe kary to też np. czasowe zamknięcie działalności.

Czy sanepid bada próbki potraw w trakcie kontroli cateringu?

Podczas rutynowych kontroli sanepid raczej nie pobiera próbek do badań. Może to jednak zrobić, gdy istnieje podejrzenie zatrucia pokarmowego lub innych nieprawidłowości.

Jakie szkolenia są wymagane dla personelu firm cateringowych?

Pracownicy powinni odbyć m.in. szkolenie z zasad higieny żywności. Dodatkowo kucharze - kurs kucharza. Zalecane są też np. szkolenia z HACCP.

Jakie badania sanitarne muszą mieć pracownicy cateringu?

Wymagane są aktualne książeczki sanitarno-epidemiologiczne potwierdzające wykonanie badań, m.in. na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Wiktoria Czerwińska

Jestem pasjonatką technologii, podróży i biznesu. Na blogu znajdziesz porady, które pomogą Ci rozwijać swój biznes online. Dzielę się również wskazówkami dotyczącymi życia i produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Moja misja to inspiracja i efektywność w każdym obszarze życia, a także ciekawe spojrzenie na świat marketingu. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości!

Oceń artykuł
star-outline
star-outline
star-outline
star-outline
star-outline
Ocena: 0 Liczba głosów: 0

Polecane artykuły